Регістри і система команд

Опис регістрів і системи команд

СТРУКТУРА ВІРТУАЛЬНОЇ МАШИНИ

Віртуальна машина є 8-бітним бінарним комп'ютером з архітектурою фон Неймана і набором з 102 команди.

В розпорядженні програміста знаходиться окремий 8-розрядний регістр - акумулятор AC, з вмістом якого можна проводити арифметичні та логічні операції, а також оперативна пам'ять.

Об'єм оперативної пам'яті 256 байт.

У старших адресах оперативної пам'яті знаходиться також набір спеціальних 8-розрядних регістрів:

  • покажчик стека SP;
  • регістр прапорів FR;
  • регістр введення даних DI;
  • лічильник команд IP;
  • регістр виведення даних DO.

РЕГІСТРИ

Акумулятор AC. Призначений для виконання арифметичних і логічних операцій над вмістом. Вміст цього регістра може бути виведено на індикатори DO0DO7, якщо в режимі "Debug" було натиснуто кнопку DO/A/<--.

Регістри віртуальної машини, що відображені на пам'ять. І розміщені у верхній області пам'яті з адреси 251 по 255.

Регістр - покажчик стека SP (знаходиться в пам'яті за адресою 251 (11111011)). У цьому регістрі міститься поточна адреса вершини стека.

  • При записі байта в стек, значення SP зменшується на 1 і байт записується в елемент пам'яті, що адресується SP.
  • При вилученні байта зі стека операція проводиться у зворотному порядку. Байт зчитується з елементу пам'яті, що адресується SP, після чого сам SP збільшується на 1.

Регістр прапорів FR (знаходиться в пам'яті за адресою 252 (11111100)). Окремі біти FR мають окреме призначення. Призначення бітів регістра прапорів FR:

  • ZF - прапор нуля. Якщо він = 1, то це значить, що виконання попередьої інструкції в акумуляторі дало відповідь = 0;
  • CF - прапор перенесення. Він = 1, якщо попередня інструкція в акумуляторі дала біт перенесення (переповнення) або від'ємний результат. Інакше = 0;
  • TF - прапор переповнення лічильника адреси (= 0, якщо працює в штатному режимі. = 1, якщо трапилося переповнення лічильника адреси).

Регістр введення даних DI (знаходиться в пам'яті за адресою 253 (11111101)). В DI зберігаються дані, які "справжні програмісти" вводили "з тумблерів". Вміст цього регістра відображається на індикаторах DO0DO7.

Регістр лічильника команд IP (знаходиться в пам'яті за адресою 254 (11111110)). Вміст цього регістра можна прочитати або записати "з тумблерів". У регістрі знаходиться поточний адресу, з якого обрана команда для виконання. Після виконання поточної команди, вміст регістра автоматично змінюється (на кількість байт, яку займає команда), вказуючи на адресу наступної команди. Вміст цього регістра відображається на індикаторах AD0 - AD7.

Регістр виведення даних DO (знаходиться в пам'яті за адресою 255 (11111111)). В цей регістр, як правило, виводиться результат, або точніше - певний окремий байт результата обчислень. Вміст цього регістра виводиться на індикатори DO0DO7.

СИСТЕМА КОМАНД

Команди можуть бути 1-байтні, 2-х байтні або 3-х байті (також є три 4-х байтні команди). Тобто, при виконанні таких команд, лічильник команд IP збільшуватиметься на 1, 2, 3 або 4 відповідно, для вибору адреси наступної команди.

Команди, що керують процесом виконання програми
NOP | 00h | 00000000b | 1 byte
Немає операції (нічого не робить, "порожня" команда).
SPEED | 02h | 00000010b | 2 bytes
Встановити швидкість, з якою віртуальний процесор виконуватиме кожну інструкцію після запуску програми.
2-й байт - параметр гальмування швидкості виконання програми.
ADDRIP | 03h | 00000011b | 2 bytes | TF
Додати вміст зазначеного элемента пам'яті до значення лічильника команд IP. Залишити результат в IP.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, вміст якого потрібно додати до IP.
Якщо при виконанні команди відбувається переповнення регістра лічильника команд IP, то прапор TF = 1, інакше TF = 0.
HLT | 0Eh | 00001110b | 1 byte
Призупинити виконання інструкцій. При цьому засвічується індикатор HALT червоного кольору. Виконання програми продовжується при натисканні на кнопку ENTER або RUN/STOP. Зазвичай використовується для очікування введення значення в регістр DI з клавіатури.
STOP | 0Fh | 00001111b | 1 byte
Зупиняє виконання програми до натискання клавіші RUN/STOP.
Команди копіювання до або з акумулятора
MOVLA | 10h | 00010000b | 2 bytes | ZF
Записати байт в акумулятор AC.
2-й байт - значення, яке буде занесено в акумулятор.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, тоді прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
MOVRA | 11h | 00010001b | 2 bytes | ZF
Скопіювати в акумулятор вміст елемента пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, дані з якого будуть записані в акумулятор.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, тоді прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
MOVAR | 12h | 00010010b | 2 bytes | ZF
Скопіювати вміст акумулятора в зазначений елемент пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, тоді прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
MOVIRA | 13h | 00010011b | 2 bytes | ZF
Копіює в Акумулятор вміст елемента пам'яті, адреса якого знаходиться в іншому елементі пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, в якому знаходиться адреса іншого елемента пам'яті.
Якщо в результаті операції в Акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
MOVIAR | 14h | 00010100b | 2 bytes
Копіює вміст Акумулятора в елемент пам'яті, адреса якого знаходиться в іншому елементі пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, в якому знаходиться адреса іншого елемента пам'яті.
MOVILR | 15h | 00010101b | 3 bytes
Записує буквальне значення в елемент пам'яті, адреса якого знаходиться в іншому елементі пам'яті.
2-й байт - значення, що має бути занесено в елемент пам'яті.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, в якому міститься адреса іншого елемента пам'яті, що в нього має бути скопійовано значення.
MOVAL | 16h | 00010110b | 2 bytes | ZF
Записує вміст Акумулятора в другій байт цієї ж команди.
2-й байт - байт, в який буде записано вміст Акумулятора. Може мати будь-яке початкове значення. Воно зміниться в процесі виконання команди.
Якщо результат в Акумуляторі 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
LOIRA | 17h | 00010111b | 2 bytes | ZF
Записує в Акумулятор число з елемента пам'яті, адреса якого міститься в іншому елементі пам'яті. Після цього, в залежності від значення прапора CF, збільшує або зменшує на 1 значення адреси, що міститься в зазначеному елементі. Якщо CF = 0, адреса збільшується на 1, якщо CF = 1, адреса зменшується на 1.
2-й байт - адреса елементу пам'яті, в якому міститься адреса для виконання непрямої адресації. Після виконання операції, вміст цього елемента пам'яті збільшується або зменшується на 1.
Якщо в результаті операції в Акумуляторі отримуємо 00h, тоді прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
CLEARA | E4h | 11100100b | 2 bytes | ZF
Переносить вміст Акумулятора за вказаною адресою, після чого обнуляє Акумулятор.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, в який буде записано вміст Акумулятора.
Завжди встановлює ZF = 1.
Команди копіювання в пам'ять
MOVLR | 20h | 00100000b | 3 bytes
Записати байт в пам'ять за вказаною адресою.
2-й байт - дані, які буде записано в пам'ять.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, куди буде записано дані.
MOVRR | 21h | 00100001b | 3 bytes
Скопіювати значення з одного елемента пам'яті в інший.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, з якого буде прочитано дані.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, в який буде записано дані.
MOVIRR | 22h | 00100010b | 3 bytes
Копіює вміст однієї елемента пам'яті в інший, при непрямій адресації обох елементів.
2-й байт - адреса елемента пам'яті з адресою іншого елемента пам'яті, з якого копіюється значення.
3-й байт - адреса елемента пам'яті з адресою іншого елемента пам'яті, в який має бути записано значення.
CLEARR | E5h | 11100101b | 2 bytes
Записує нуль в адресований елемент пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, в який буде записано 00h.
Команди обміну
XCHGRA | 30h | 00110000b | 2 bytes | ZF
Міняє місцями вміст акумулятора і вміст зазначеного елемента пам'яті.
2-й байт - адреса элемента пам'яті, з яким виконується обмін даними.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, тоді прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
XCHGRR | 31h | 00110001b | 3 bytes
Міняє місцями вміст пари адресованих елементів пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, з яким виконується обмін значеннями.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, з яким виконується обмін значеннями.
Команди арифметичних та логічних операцій з акумулятором
ADDLA | 40h | 01000000b | 2 bytes | ZF, CF
Додає до числа в акумуляторі вказане значення, та записує результат до акумулятора.
2-й байт - значення, яке потрібно додати до вмісту акумулятора.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо переповнення (значення, яке перевищує FFh), тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
ADDRA | 41h | 01000001b | 2 bytes | ZF, CF
Додає вміст акумулятора до числа в елементі пам'яті, що адресується. Записує результат в акумулятор.
2-й байт - адреса элемента пам'яті, вміст якого потрібно додати до вмісту акумулятора.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо переповнення (значення, яке перевищує FFh), тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
SUBLA | 42h | 01000010b | 2 bytes | ZF, CF
Відняти від вмісту акумулятора AC вказане значення і залишити результат в акумуляторі.
2-й байт - число, яке потрібно відняти від вмісту акумулятора.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, тоді прапор ZF = 1, інакше ZF = 0
Якщо в результаті операції акумуляторі отримуємо негативне число, тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
SUBRA | 43h | 01000011b | 2 bytes | ZF, CF
Відняти від вмісту акумулятора значення із вказаного елементу пам'яті і залишити результат в акумуляторі.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, вміст якого потрібно відняти від вмісту акумулятора.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, тоді прапор ZF = 1, інакше ZF = 0
Якщо в результаті операції акумуляторі отримуємо негативне число, тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
ANDLA | 44h | 01000100b | 2 bytes | ZF
Виконати логічне "AND" з вмістом акумулятора і вказаним значенням. Результат записати до акумулятора.
2-й байт - значення, з яким потрібно зробити логічне "AND" зі вмістом акумулятора.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо переповнення (значення, яке перевищує FFh), тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
ANDRA | 45h | 01000101b | 2 bytes | ZF
Виконати логічне "AND" вмісту акумулятора із значенням вказаного елементу пам'яті. Результат записати до акумулятора.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, з вмістом якого потрібно зробити операцію "AND".
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо переповнення (значення, яке перевищує FFh), тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
ORLA | 46h | 01000110b | 2 bytes | ZF
Виконати логічне "OR" вмісту акумулятора і вказаного значення.
2 байт - значення, з яким потрібно зробити логічне "OR".
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
ORRA | 47h | 01000111b | 2 bytes | ZF
Виконати логічне "OR" вмісту акумулятора із значенням із вказаного елемента пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, з вмістом якого потрібно зробити логічне "OR".
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
XORLA | 48h | 01001000b | 2 bytes | ZF
Виконує операцію логічне "XOR" між вмістом акумулятора і вказаним значенням. Результат записується в акумулятор.
2-й байт - значення, з яким потрібно зробити логічне "XOR".
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
XORRA | 49h | 01001001b | 2 bytes | ZF
Виконати логічне "XOR" вмісту акумулятора із значенням у елементі пам'яті. Результат записується в акумулятор.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, зі значенням в якому потрібно зробити логічне "XOR".
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
DECA | 4Ah | 01001010b | 1 byte | ZF, CF
Зменшення на 1 значення в акумуляторі АС.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, тоді прапор ZF = 1, інакше ZF = 0
Якщо в результаті операції акумуляторі отримуємо негативне число, тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
INCA | 4Bh | 01001011b | 1 byte | ZF, CF
Збільшує значення в акумуляторі АС на 1.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо переповнення (значення, яке перевищує FFh), тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
DAA | 4Ch | 01001100b | 1 byte | ZF, CF
Десяткова корекція акумулятора після складання двійково-десяткових чисел.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо переповнення (значення, яке перевищує FFh), тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
DAS | 4Dh | 01001101b | 1 byte | ZF, CF
Десяткова корекція акумулятора після віднімання двійково-десяткових чисел.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо переповнення (значення, яке перевищує FFh), тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
NOTA | 4Eh | 01001110b | 1 byte | ZF
Інверсія вмісту акумулятора.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
AAD | 3Eh | 00111110b | 1 bytes | ZF
Перетворює число в акумуляторі з двійково-десяткового у двійковий вигляд.
Якщо в результаті операції в Акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
AAA | 3Fh | 00111111b | 1 bytes | ZF, CF
Перетворює число в Акумуляторі з двійкового у двійково-десятковий вигляд.
Якщо в результаті операції в Акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Якщо отримуємо переповнення в Акумуляторі (значення, більше за FFh), прапор переносу CF=1, інакше CF=0.
ADDLACF | 88h | 10001000b | 2 bytes | ZF, CF
Додає до вмісту Акумулятора буквальне значення, що міститься у другому байті команди та значення біта CF. Записує результат у Акумулятор.
2-й байт - буквальне значення, яке потрібно додати до вмісту Акумулятора.
Якщо в результаті операції в Акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше прапор ZF = 0.
Якщо отримуємо переповнення в Акумуляторі (значення, що більше за FFh), прапор переносу CF=1, інакше CF=0.
ADDRACF | 89h | 10001001b | 2 bytes | ZF, CF
Додає до вмісту Акумулятора значення з адресованого елемента пам'яті та значення біта CF. Записує результат в Акумулятор.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, вміст якого потрібно додати до вмісту Акумулятора.
Якщо в результаті операції в Акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше прапор ZF = 0.
Якщо отримуємо переповнення в Акумуляторі (значення, що більше за FFh), прапор переносу CF=1, інакше CF=0.
SUBLACF | 8Ah | 10001010b | 2 bytes | ZF, CF
Відняти від вмісту Акумулятора буквальне значення, та значення біта CF. Результат залишити в Акумуляторі.
2-й байт - буквальне значення, яке потрібно відняти від вмісту Акумулятора.
Якщо в результаті операції в Акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше прапор ZF = 0.
Якщо отримуємо переповнення в Акумуляторі (значення, що більше за FFh), прапор переносу CF=1, інакше CF=0.
SUBRACF | 8Bh | 10001011b | 2 bytes | ZF, CF
Відняти від вмісту Акумулятора значення з елемента пам'яті та біт CF. Результат залишити в Акумуляторі.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, вміст якого потрібно відняти від вмісту Акумулятора.
Якщо в результаті операції в Акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше прапор ZF = 0.
Якщо отримуємо переповнення в Акумуляторі (значення, що більше за FFh), прапор переносу CF=1, інакше CF=0.
Команди арифметичних та логічних операцій з пам'яттю
DECR | 50h | 01010000b | 2 bytes
Зменшення на 1 числа в зазначеному елементі пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, з яким виконується операція.
INCR | 51h | 01010001b | 2 bytes
Збільшує на 1 значення в зазначеному елементі пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, з яким виконується операція.
Команди зсуву вмісту акумулятора
SHIFTLA | 60h | 01100000b | 1 byte | ZF, CF
Зсув вліво даних в акумуляторі. Крайній лівий біт з акумулятора переходить у прапор перенесення CF.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
SHIFTRA | 61h | 01100001b | 1 byte | ZF, CF
Зсув вправо даних в акумуляторі. Крайній правий біт із акумулятора переходить у прапор перенесення CF.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
ROLACF | 62h | 01100010b | 1 byte | ZF, CF
Зсув вліво даних в акумуляторі по колу через біт прапора перенесення CF. Крайній лівий біт з акумулятора переходить у прапор перенесення CF. У молодший біт поміщається попереднє значення прапора перенесення CF.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
RORACF | 63h | 01100011b | 1 byte | ZF, CF
Зсув вправо даних в акумуляторі по колу через біт прапора перенесення CF. Крайній правий біт з акумулятора відправляється у прапор перенесення CF. У старший біт поміщається попереднє значення прапора CF.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Команди зсуву в елементях пам'яти
SHIFTLR | 70h | 01110000b | 2 bytes
Зсув вліво даних в зазначенному елементі пам'яті. Крайній лівий біт із зазначенного елемента пам'яті втрачається.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, з яким виконується операція.
SHIFTRR | 71h | 01110001b | 2 bytes
Зсув вправо даних в зазначенному елементі пам'яті. Крайній правий біт з зазначенного елемента втрачається.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, з яким виконується операція.
Команди для роботи з бітами акумулятора і прапорами
CBA | 80h | 10000000b | 2 bytes | ZF
Встановити в 0 зазначений біт в акумуляторі.
2-й байт - номер біта, який встановлюється в 0.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
SBA | 81h | 10000001b | 2 bytes
Встановити в 1 зазначений біт в акумуляторі АС.
2-й байт - номер біта, який встановлюється в 1.
XCHGAA | 82h | 10000010b | 1 byte | ZF
Міняє місцями старшу і молодшу половини байта в акумуляторі AC.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
CLRCF | 83h | 10000011b | 1 byte
Скидає біт прапора перенесення CF в 0.
CLRTF | 84h | 10000100b | 1 byte
Скидає біт прапора TF переповнення лічильника адреси в 0.
MOVCFA | 86h | 10000110b | 2 bytes | ZF
Скопіювати вміст прапора CF в зазначений біт акумулятора.
2-й байт - номер біта, якому присвоюється значення біта CF.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
MOVACF | 87h | 10000111b | 2 bytes | ZF, CF
Скопіювати вміст зазначеного біта акумулятора в біт прапора CF.
2-й байт - номер біта в акумуляторі, значення якого записується в біт CF.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Команди для роботи з бітами в пам'яті
CBR | 90h | 10010000b | 3 bytes
Встановити в 0 зазначений біт в зазначеному елементі пам'яті.
2-й байт - номер біта, що встановлюється в 0.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, з яким виконується операція.
SBR | 91h | 10010001b | 3 bytes
Встановити в 1 зазначений біт в зазначенному елементі пам'яті.
2-й байт - номер біта, який встановлюється в 1.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, з яким виконується операція.
MOVCFR | 92h | 10010010b | 3 bytes
Скопіювати вміст прапора CF в зазначений біт елемента пам'яті.
2-й байт - номер біта, в який копіюється значення CF.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, з яким проводиться операція.
MOVRCF | 93h | 10010011b | 3 bytes | CF
Скопіювати вміст зазначеного біта пам'яті в біт прапора CF.
2-й байт - номер біта, значення якого копіюється в CF.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, з яким проводиться операція.
Команди для роботи зі стеком
PUSHA | A0h | 10100000b | 1 byte | ZF
Запис в стек вмісту акумулятора AC.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
PUSHR | A1h | 10100001b | 2 bytes
Запис в стек вмісту зазначеного елемента пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, значення з якого записується в стек.
PUSHL | A2h | 10100010b | 2 bytes
Запис байта в стек.
2-й байт - значення, яке буде занесено в стек.
POPA | A3h | 10100011b | 1 byte | ZF
Перенести значення зі стека в акумулятор AC.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
POPR | A4h | 10100100b | 2 bytes
Перенести значення зі стека в зазначений елемент пам'яті.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, в який записуються дані зі стека.
MOVSPA | A5h | 10100101b | 1 byte | ZF
Занести вміст покажчика стека SP в акумулятор АС.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
MOVASP | A6h | 10100110b | 1 byte | ZF
Записати вміст акумулятора в покажчик стека SP.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
SETSP | A7h | 10100111b | 2 bytes
Записати байт в покажчик стека SP.
2-й байт - дані, які будуть записані в покажчик стека.
INITSP | A8h | 10101000b | 1 byte
Записує фіксоване початкове значення 251 (11111011b) в покажчик стека SP.
Команди для роботи з підпрограмами та безумовний перехід
CALL | B0h | 10110000b | 2 bytes
Викликає виконання підпрограми до тих пір, поки не зустріне команду RETURN. Після чого повертається з підпрограми і починає виконувати наступну команду.
2-й байт - адреса входу в підпрограму.
RETURN | B1h | 10110001b | 1 byte
Команда повернення з підпрограми, яку було викликано командою CALL.
JMP | B2h | 10110001b | 2 bytes
Безумовний перехід. Перейти до виконання команди, починаючи із зазначеної адреси.
2-й байт - адреса переходу, з якого буде продовжено виконання програми.
Команди умовних переходів
LOOP | C0h | 11000000b | 3 bytes
Умовний перехід з лічильником. Зменшує вміст зазначеного елементу пам'яті на одиницю. Якщо результат не дорівнює нулю, переходить за адресою, вказаною у 3-му байті команди. Інакше виконує наступну команду.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, вміст якого зменшується на одиницю.
3-й байт - адреса переходу, якщо після віднімання результат не дорівнює нулю.
LOOPI | C1h | 11000001b | 3 bytes
Умовний перехід з лічильником. Збільшує вміст зазначеного елемента пам'яті на одиницю. Якщо результат не дорівнює нулю, переходить за адресою, вказаною в 3-му байті команди. Інакше виконує наступну команду.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, вміст якого збільшується на одиницю.
3-й байт - адреса переходу, якщо після складання результат не дорівнює нулю.
JRBNZ | C2h | 11000010b | 4 bytes
Перевірити зазначений біт за вказаною адресою. Якщо цей біт = 0, то почати виконувати наступну команду. Якщо він = 1, перейти за адресою, яку зазначено в 4-му байті команди.
2-й байт - номер біта, який перевіряється.
3-й байт - адреса байта, в якому перевіряється біт.
4-й байт - адреса переходу, якщо біт = 1.
JRBZ | C3h | 11000011b | 4 bytes
Перевірити зазначений біт за вказаною адресою. Якщо цей біт = 1, то почати виконувати наступну команду. Якщо він = 0, перейти за адресою, яку зазначено в 4-му байті команди.
2-й байт - номер біта, який перевіряється.
3-й байт - адреса байта, в якому перевіряється біт.
4-й байт - адреса переходу, якщо біт = 0.
JZFNZ | C4h | 11000100b | 2 bytes
Перевірити біт прапора нуля ZF. Якщо ZF = 1, перейти за вказаною адресою переходу. Якщо ZF = 0, виконати наступну команду.
2-й байт - адреса переходу, якщо прапор ZF = 1.
JZFZ | C5h | 11000101b | 2 bytes
Перевірити біт прапора нуля ZF. Якщо ZF = 0, перейти за вказаною адресою переходу. Якщо ZF = 1, виконати наступну команду.
2-й байт - адреса переходу, якщо прапор ZF = 0.
JCFNZ | C6h | 11000110b | 2 bytes
Перевірити біт прапора перенесення СF. Якщо СF = 1, перейти за вказаною адресою переходу. Якщо СF = 0, виконати наступну команду.
2-й байт - адреса переходу, якщо прапор СF = 1.
JCFZ | C7h | 11000111b | 2 bytes
Перевірити біт прапора перенесення СF. Якщо СF = 0, перейти за вказаною адресою переходу. Якщо СF = 1, виконати наступну команду.
JTFNZ | C8h | 11001000b | 2 bytes
Перевірити біт прапора TF. Якщо TF = 1, перейти за вказаною адресою переходу. Якщо TF = 0, виконати наступну команду.
2-й байт - адреса переходу, якщо прапор TF = 1.
JTFZ | C9h | 11001001b | 2 bytes
Перевірити біт прапора TF. Якщо TF = 0, перейти за вказаною адресою переходу. Якщо TF = 1, виконати наступну команду.
2-й байт - адреса переходу, якщо прапор TF = 0.
JALR | B7h | 10110111b | 3 bytes
Порівняти вміст Акумулятора зі вмістом елемента пам'яті. Якщо значення в Акумуляторі менше за значення в адресованому елементі пам'яті, то перейти за адресою, яку вказано у третьому байті команди.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, в якому знаходиться число, що порівнюється.
3-й байт - адреса переходу.
JALL | B8h | 10111000b | 3 bytes
Порівняти вміст Акумулятора із буквальним значенням. Якщо значення в Акумуляторі менше за буквальне значення, то перейти за адресою, яку вказано у третьому байті команди.
2-й байт - буквальне значення, що порівнюється.
3-й байт - адреса переходу.
JAER | B9h | 10111001b | 3 bytes
Порівняти вміст Акумулятора зі вмістом елемента пам'яті. Якщо значення в Акумуляторі дорівнює значенню в елементі пам'яті, то перейти за адресою, яку вказано у третьому байті команди.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, у якому знаходиться число, що порівнюється.
3-й байт - адреса переходу.
JAEL | BAh | 10111010b | 3 bytes
Порівняти вміст Акумулятора із буквальним значенням. Якщо значення в Акумуляторі дорівнює буквальному значенню, то перейти за адресою, яку вказано у третьому байті команди.
2-й байт - буквальне значення, що порівнюється.
3-й байт - адреса переходу.
JAGR | BBh | 10111011b | 3 bytes
Порівняти вміст Акумулятора із вмістом адресованого елемента пам'яті. Якщо значення в Акумуляторі більше ніж значення у елементі пам'яті, то перейти за адресою, яку вказано в третьому байті команди.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, у якому знаходиться число, що порівнюється.
3-й байт - адреса переходу.
JAGL | BCh | 10111100b | 3 bytes
Порівняти вміст Акумулятора із буквальним значенням. Якщо значення в Акумуляторі більше за буквальне значення, то перейти за адресою, яку вказано у третьому байті команди.
2-й байт - буквальне значення, що порівнюється.
3-й байт - адреса переходу.
JRLR | BDh | 10111101b | 3 bytes
Порівняти вміст одного елемента пам'яті зі вмістом другого елемента пам'яті. Якщо значення в першому елементі менше ніж значення в другому елементі пам'яті, то перейти за адресою, яку вказано в четвертому байті команди.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, у якому знаходиться перше число, що порівнюється.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, у якому знаходиться друге число, що порівнюється.
4-й байт - адреса переходу.
JRER | BEh | 10111110b | 4 bytes
Порівняти вміст одного елемента пам'яті зі вмістом другого елемента пам'яті. Якщо значення в першому елементі дорівнює значенню в другому елементі пам'яті, то перейти за адресою, яку вказано в четвертому байті команди.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, у якому знаходиться перше число, що порівнюється.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, у якому знаходиться друге число, що порівнюється.
4-й байт - адреса переходу.
JRGER | BFh | 10111111b | 4 bytes
Порівняти вміст одного елемента пам'яті зі вмістом другого елемента пам'яті. Якщо значення в першому елементі дорівнює або більше ніж значення в другому елементі пам'яті, то перейти за адресою, яку вказано в четвертому байті команди.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, у якому знаходиться перше число, що порівнюється.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, у якому знаходиться друге число, що порівнюється.
4-й байт - адреса переходу.
Команди введення / виведення
OUTDO | D0h | 11010000b | 1 byte
Записує значення з акумулятора AC в регістр DO (елемент пам'яті 255).
INDI | D1h | 11010001b | 1 byte | ZF
Записує значення з регістра вхідних даних DI (елемент за адресою 253) в акумулятор АС.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
INKBD | D2h | 11010010b | 1 byte | ZF
Записує в аккумулятор код клавіші що була натиснута останньою. Призупиняє виконання програми і вмикає сигнал HALT жовтого кольору до натискання будь-якої клавіші.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
OUTKBD | D3h | 11010011b | 1 byte | ZF
Записує байт акумулятора в порт управління кольором клавіш. Молодші 6 біт визначають адресу клавіші, старші 2 біта керують кольором клавіші.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
OUTCLRKBD | D4h | 11010100b | 1 bytes
Вимикає підсвічування всіх клавіш (цифри + алфавіт), крім функціональних.
INCOLKBD | D5h | 11010101b | 1 bytes
Повертає в Акумулятор колір клавіші. Перед викликом команди код клавіші записується в 6 молодших біт Акумулятора. Після виконання команди код кольору повертається в два старших біти Акумулятора.
Розширені команди (ланцюгові операції і множення)
MOVSTR | E0h | 11100000b | 4 bytes | TF
Копіює задану кількість байт з пам'яті, починаючи з "адреси-джерела", в пам'ять, починаючи з "адреси-одержувача".
2-й байт - кількість байт, що буде скопійовано.
3-й байт - адреса першого елемента пам'яті в масиві, з якого буде прочитано дані.
4-й байт - адреса першого елемента пам'яті в масиві, в який буде записано дані.
Якщо в результаті виконання команди значення адреси елемента пам'яті виходить за межі адресного простору, тоді прапор TF = 1, інакше TF = 0.
MULRA | E1h | 11100001b | 3 bytes | ZF
Помножити значення в акумуляторі на значення в зазначеному елементі пам'яті. Третій байт - адреса елемента пам'яті, в якому буде розміщений молодший байт результату. Старший байт результату розміщується за адресою, на 1 більшою від адреси молодшого.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, в якому знаходиться другий множник.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, в якому буде розміщено молодший байт
результату.
Якщо в результаті операції в акумуляторі отримуємо 00h, то прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
DIVRA | E2h | 11100010b | 3 bytes | ZF| CF
Поділити значення в зазначенному єлементі пам'яті на число в акумуляторі.
2-й байт - адреса елемента пам'яті, в якому знаходиться молодший байт 16-бітного числа, яке ми ділимо на вміст акумулятора. Старший байт знаходиться за ним.
3-й байт - адреса елемента пам'яті, в якому знаходиться молодший байт результату. Старший байт результату розміщується за адресою, на 1 більшою від адреси молодшого. Дробна частина (залишок від ділення) буде знаходитись за адресою, що на 2 більше від молодшого байта результату.
При діленні на нуль або переповненні 4-й біт регістра прапорів FR встановлюється в 1. Інакше він = 0.
Якщо в акумуляторі знаходиться значення 00h, тоді прапор ZF = 1, інакше ZF = 0.
Якщо в результаті операції отримуємо переповнення (значення, яке перевищує FFFFh), тоді прапор CF = 1, інакше СF = 0.
Рекомендується замість команди DIVRA використовувати команду множення MULRA на число, що є зворотнім знаменнику.
RETAD | E3h | 11100011b | 2 bytes | TF
Мається на увазі, що за цією командою завжди йде двобайтова команда JMP. Запам'ятовує в елементі пам'яті так звану "адресу повернення". Для обчислення "адреси повернення" команда "дізнається" адресу свого першого байта та додає до нього 4.
2-й байт - адреса елементу пам'яті, до якого буде записана "адреса повернення".
Якщо при виконанні цієї команди адреса повернення більше за FFh, то прапор TF=1, інакше TF=0.
X | E6h | 11100110b | 2 bytes
Виконує одну команду, адресу якої задано другим байтом команди, після чого продовжує виконання програми.
2-й байт - адреса першого байту команди, що має бути виконана.
Увага! У разі виклика цією командою інструкцій умовних та безумовних переходів, а також самої себе, коректна робота команди не гарантується.

Завантажити інструкцію

Ви можете завантажити інструкцію в різних форматах за посиланнями нижче:

PDF A4

Придбати калькулятор

Використовуйте наш калькулятор на різних пристроях, від смартфонів і планшетів до PC. Найближчим часом він буде доступний для придбання на наступних майданчиках:

steam
google play Скоро...
itch Скоро...
app-store Скоро...

Аби придбати калькулятор перейдіть на сайт одного з вказаних вище торгових майданчиків